Meelopen

Meelopen

De avondvierdaagse? Ehm, nou….eh ja. Vroeger. Ik moet de medailles nog ergens hebben denk ik. En in die tijd liep je gewoon mee omdat het moest. Niet dat ik het niet leuk vond -eigenlijk herinner ik me vooral dat je…

Van oude mensen….

Mijn oma als  jonge vrouw. Ze zal hier ergens in de twintig zijn, ik denk dat ze nog niet getrouwd waren. Had ze opa al ontmoet? Ik denk dat ik haar neus heb en ik weet dat ik ook zo…

Kans

We zijn begonnen. Een kleine maand nu. Een van de grootste decentralisatie-operaties van de afgelopen decennia heeft een hoogtepunt bereikt met het daadwerkelijk overdragen van verschillende taken op het gebied van jeugd, zorg en werk van rijk naar gemeenten. Een hoogtepunt zeg…