Welkom!

Welkom op mijn website. Vanaf 2015 en dat is echt echt echt mijn voornemen, ga ik hier al die dingen posten die ik tot nu toe opschrijf op briefjes, in opschrijfboekjes en in schimmige apps. Dingen die er toe doen….

Meelopen

De avondvierdaagse? Ehm, nou….eh ja. Vroeger. Ik moet de medailles nog ergens hebben denk ik. En in die tijd liep je gewoon mee omdat het moest. Niet dat ik het niet leuk vond -eigenlijk herinner ik me vooral dat je…

Van de helden die ik heb, en dat zijn er, als ik mijn vader en moeder meerekenen -wat ik natuurlijk doe want zo’n dochter ben ik-, nog geen tien, is Stephen Fry een van de leukste. Ik heb niet veel…

Brainwash

Simone van Saarloos heeft het over liefde en dat het vaak zo is dat de relatie zelf het doel is en de persoon met wie je die relatie wilt een middel om tot dat doel te komen. En dat je…

De dood is een van de grote thema’s van haar kleine denken. Met een trillend lipje zegt ze dat ze het zo erg vindt van ouwe oops, mijn opa, die ze nooit heeft meegemaakt. Zijn foto staat in de boekenkast…

Voorts ben ik voornemens om...

Nee. Ja. Nee. Eigenlijk wil ik niet aan goede voornemens doen. Mijn lieve zus M. vind dat februari het beste moment is om aan goede voornemens te beginnen en een sportschool een dorp verderop waarschuwt zelfs voor goede voornemens. ‘Bij…

Sprongen wagen

Ik probeer het te volgen, maar verlies het ergens tegen de details. Hoewel ik mijn portie wetenschapsfilosofie heb gehad en me het college over die kat in die doos maar al te goed herinner, is het allemaal verrekte moeilijk. En…

Tronenspel

De draken zijn boos, de muur houdt het nog even, er zijn nog steeds verschillende personen die zeggen aanspraak te maken op de ijzeren troon en het grootste gedeelte van de mensen wil het grootste gedeelte van de mensen uit…

Mijn oma als  jonge vrouw. Ze zal hier ergens in de twintig zijn, ik denk dat ze nog niet getrouwd waren. Had ze opa al ontmoet? Ik denk dat ik haar neus heb en ik weet dat ik ook zo…

Koninklijk bezoek

Even tussendoor. Terwijl de Drechtsteden zo’n beetje op hun kop staan door het aanstaande bezoek van de koning op 27 april, wil ik u bijgaande foto even onder de aandacht brengen. In de auto zit -toen nog- prinses Beatrix, die…

Grote grutjes

Ik duik verder mijn familiegeschiedenis in en kom een grutterij tegen. Blijkbaar stond er een, zo’n honderd meter van het huis waar mijn ouders nu wonen. Ergens begin jaren ’80 werd hij afgebroken omdat gebouwen aan een dijk nu eenmaal…